Programul START pentru imm-uri, gata de start?

business race on a blue trackUn nou program START destinat tinerilor intreprinzatori urmeaza sa fie lansat in curand, cu o finantare de pana in 100.000 de lei/proiect, din care 70% contributia statului si 30% contributie proprie sau credit bancar.

Desi initial fusese anuntat pentru lansare pe 30 mai, dupa cum declarase Georgian Ghervasie, consilierul personal al premierului Victor Ponta, intr-o interventie televizata, data de cand va deveni operabil programul nu se cunoaste inca.

Pe site-ul Directiei pentru Implementarea Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (http://www.aippimm.ro/) din cadrul Ministerului Economiei, programul apare „in pregatire pentru lansare 2013”.

Contactati de antreprenor.eu, reprezentantii directiei mai sus-amintite nu au putut, la randu-le, sa ofere mai multe informatii : ” Programul START va fi activ dupa publicarea in Monitorul Oficial a procedurii de implementare.Perioada in care acesta va fi activ va fi publicata pe site-ul www.aippimm.ro” – ne-a raspuns la un e-mail trimis pe aceasta tema Elena Soava, consilier superior in cadrul directiei.

 

Potrivit proiectului programului START pe 2013, obiectivul acestuia îl constituie „stimularea înfiinţării de noi întreprinderi, mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private”.

CINE BENEFICIAZA de finantare

Finantarile prin programul START pot fi accesate de firmele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • sunt imm-uri (au pana la 249 de angajati si o cifra de afaceri sub 50 mil.euro)
 • au capital integral privat
 • nu au beneficiat de acest program in anii anteriori iar asociatii si administratorii nu au beneficiat in anii anteriori, prin intermediul altor societati comerciale, de acest tip de finantare
 • administratorul este cetatean roman si are cel putin studii medii
 • firmele au cel mult 2 ani de la infiintare in momentul inregistrarii in  program (completarii online a planului de afaceri)
 • nu au datorii la bugetul local si bugetul de stat
 • firmel nu sunt in dificultate (insolventa, dizolvare, reorganizare judiciara etc)

Ce ACTIVITATI sunt NEELIGIBILE

Iata in continuare cateva exemple (cele mai importante) de activitati care nu sunt eligibile in cadrul programului.

 • Asigurari, tranzactii financiare, fonduri de pensii
 • Imobiliare
 • Productie si comercializare bauturi, tutun, explozibili
 • Activităţi juridice
 • Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
 • Pescuit
 • Cultivarea plantelor si cresterea animalelor
 • Productie produse de morarit, zahar, sucuri, condimente, uleiuri hrana pentru animale
 • Prelucrarea si conservarea cartofilor, a pestelui a ceaiului si a cafelei, a fructelor si legumelor
 • Fabricarea produselor din lemn, taierea si rinduirea lemnului
 • Activitati de export
 • Activitati de procesare si marketing ale produselor agricole
 • Extractia carbunelui, a petriolului, a gazelor naturale

De asemenea, nu pot beneficia de acest tip de finantare firmele care au primit ajutoare de minimis in anii precedenti in valoare de totala de 200.000 in ultimii 3 ani.

Ce CHELTUIELI  sunt ELIGIBILE

 • Achizitia de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – inclusiv software-ul aferent
 • Achizitii de aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare
 • Achizitii de mijloace de transport marfă
 • Licenţe, brevete, mărci, francize, etichetare ecologică, software.
 • Achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, etc.) Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă.
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă  destinaţie locativă, trebuie să fie noi (cu excepţia spaţiilor comerciale achiziţionate de pe piaţă), montate şi puse în funcţiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului
 • Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile şi modificările ulterioare;
 • Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii decontului şi menţinut funcţional următorii 3 ani.  Se consideră cheltuială eligibilă şi taxa de achiziţionare a domeniului Internet, precum şi achiziţionarea softului pentru comerţul on-line
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie[1] pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare
 • Promovarea on-line a activităţilor societăţii comerciale, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor desfăşurate de societate, pe suport hârtie şi pe suport electronic (nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile.
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program, (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile) Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, înregistrate să-şi desfăşoare activitatea în România, având ca activitate principală şi autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70. Furnizorii de servicii de consultanţă nu pot avea şi calitatea de aplicanţi în cadrul prezentului Program.

INSCRIEREA SI ADMITEREA IN PROGRAM

 • Se va face online, pe site-ul www.aippimm.ro
 • Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea evaluării administrative este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.
 • Punctajul se va calcula conform unei grile (anexa1) ce va fi disponibila pe site-ul respectiv cu 10 zile inainte de demararea programului.
 • Admiterea în Program se va face  în  ordinerea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line, (trebuie obtinute minimum 50 de puncte) iar la punctaje egale va prevala numărul de înregistrare on-line, conform principiului ” primul venit-primul servit”

DE RETINUT

 • TVA-ul nu se deconteaza
 • Activele achizitionate trebuie sa fie noi iar valoarea de achizitie trebuie sa fie mai mare de 1.800 lei (fara TVA)
 • Nu se finanţează elementele de cost care nu au legătură cu activităţile pe care se accesează şi cu procesul de producţie/comerţ/serviciul prestat
 • Bunurile pot fi achizitionate doar prin respectarea OUG 34/2006 privind achiziţiile publice, respectiv să întocmească  un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minim trei), ofertele primite (acestea trebuie să cuprindă şi datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la momentul depunerii decontului`
 • Cheltuielile trebuie efectuate in termen de 60 de zile de la semnarea contractului de finantare
 • In cazul in care diferenta de 30% din cheltuieli se va suporta de firme fara credit bancar, aportul propriu în numerar al beneficiarului va fi vărsat în contul curent  deschis la instituţia de credit parteneră, urmând ca pentru fiecare cheltuială eligibilă efectuată să se utilizeze în mod proporţional, minim cele 2 componente de finanţare aprobate (AFN maxim 70% si aport propriu minim 30%)
 • Verificarea pe teren se realizează de către UMCR cel puţin o dată pe an, timp de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN. În cazul constatării unor neconformităţi, UMCR va propune Şefului OTIMMC recuperarea totală sau parţială a ajutorului de minimis acordat.

 

Despre antreprenor.eu